Ett litet urval från en produktion som sträcker sig fyra decennier år bakåt i tiden. Beresta motiv från vykort som rest land och grannrike runt. En handfull av de dubbelgångare som ännu skapats, samt alla andra kreationer som genom åren blivit till.